Hedendaagse keuken met een hint naar de toekomst en aandacht voor het verleden.