Koolhydraten en Diabetes

koolhydraten1

WAT ZIJN KOOLHYDRATEN (KH/SU/GL)?

Koolhydraten of suikers zijn levensnoodzakelijk. Zij zijn onze brandstof,  energiebron om goed te kunnen functioneren. De inname heeft een rechtstreekse een rechtstreekse invloed op onze bloedsuiker, dit in tegenstelling met de vetten die een invloed hebben op onze cholesterol.

Bij mensen met diabetes is de verwerking van de suikers al dan niet volledig defect met stijging van de bloedsuiker als gevolg. Koolhydraatbewust eten is hier zeer belangrijk :  weten hoeveel koolhydraten er in het gerecht zitten, kennis hebben omtrent het ingrediënt.

Door te kiezen voor een maaltijd met minder suiker en/of zijn insuline aan te passen aan het gerecht kan een persoon met diabetes op deze wijze zijn bloedsuiker beter regelen en wordt buitenhuis eten zonder ontregeling mogelijk. Ook mensen die gezond  en koolhydraatbewust willen eten kunnen een gezond gerecht kiezen met minder suiker conform de adviezen van de WGO (Wereld GezondheidsOrganisatie).

In een diabetes dieet worden koolhydraten vaak uitgedrukt in porties of in broodeenheden. Dit systeem werd ontwikkeld om gemakkelijker voedingsmiddelen te vergelijken op basis van hun koolhydratencontent en deze te kunnen ruilen. Daarom spreekt men soms nog van een Kh ruilwaarde.

Voor Vlaanderen  geldt :

Bv. 1 snede bruin brood (30gr) = 1Kh ruilwaarde = 1Kh portie  = 1 Broodeenheid

1 snede bruin brood = 75 gr gekookte aardappel = 50 gr gekookte rijst = 50 gr pasta

Spijtig zijn deze regels internationaal niet gelijk :

In de USA  bv. is  1 Koolhydraatportie gelijk aan  15 gram KH

Dus 1 KH portie in de US verschilt met deze hier in België met 2.5 gr KH. Wij zouden dus kunnen zeggen dat  5 Amerikaanse KH porties overeenstemmen met 6 Belgische porties !

Dit is de reden waarom ZUCSU de berekening in een gerecht in “gram” koolhydraten zal uitdrukken.  Mensen met diabetes kunnen dan zelf eventueel deze waarde omzetten in KH porties of KH ruilwaarden.

 GLYCEMISCHE INDEX

Het is een feit dat niet alle koolhydraten even snel worden opgenomen in het lichaam: sommige zeer snel en andere trager. De stijging van de bloedsuikerspiegel wordt hierdoor sterk beïnvloed : men spreekt vaak van trage suikers en van snelle suikers.

Door gebruik te maken van de glycemische index kan men inzicht krijgen of een bepaald product al dan niet traag of snel opgenomen wordt. Deze index wordt bepaald door het type koolhydraten, vezels,  de bereidingswijze, associatie van voedingsmiddelen..

Hierdoor kan een gerecht dat bv. meer KH bevat een lagere glycemische index hebben waardoor de bloedsuiker minder snel stijgt en vice versa. Dit kan bepalend zijn voor mensen met diabetes om het tijdstip van injectie te bepalen.

TOEPASSING

Samen met de diëtiste en de diabetoloog leert elke persoon met diabetes zijn individuele gevoeligheid en schema kennen in functie van zijn werk, levenswijze en voorkeuren. Een dagschema wordt opgemaakt met de verdeling van de Koolhydraten per maaltijd.

De kennis van zijn eigen insuline gevoeligheid en eventueel correctiefactor i.v.m. insuline behandeling moet het voor iedereen mogelijk maken de juiste keuze i.v.m. het gerecht of de juiste behandeling toe te passen.

Door middel van de vermelding koolhydraten in het gerecht, probeert ZUCSU mensen met diabetes de nodige informatie te geven op restaurant, en op reis.